GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Programmet för personal- och arbetslivsfrågor(-2010) >
Kandidatuppsatser >

Assistentyrkets utveckling – en kompetenskartläggning över tre tidsperioder


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/83

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2004_Assistentyrkets_utveckling.pdf227KbAdobe PDF
View/Open
Title: Assistentyrkets utveckling – en kompetenskartläggning över tre tidsperioder
Authors: Björklund, Magdalena
Envall, Therese
Issue Date: 2004
Extent: 233114 bytes
Keywords: kompetens
assistenter
arbetsuppgifter
flexibilitet
Abstract: Från Volvo Car Corporation i Göteborg fick vi i uppdrag att kartlägga vilken kompetens assistenterna inom organisationen behövde för 15-20 år sedan, vilken kompetens de behöver idag och vilken kompetens de kommer att behöva om 15-20 år. Med stöd av en intervjuguide utformad efter Lundmarks (1998) Kompetensblomma genomfördes 21 intervjuer. Respondenterna var assistenter samt andra medarbetare med anknytning till dessa. Resultatet visar att kompetensbehovet för assistenterna är mångfasetterat. Stu... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/83
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011