Now showing items 1-1 of 1

    • Pedagogers tankar kring genusarbete med hjälp av barnboken 

      Lindkvist, Emma; Multanen, jenny (2008)
      Bakgrund: Genom att använda barnlitteratur ur ett genusperspektiv kan man arbeta mot jämställdhetsmålen i förskolan. Synliggörandet av pedagogers tankar kring deras eget genusarbete och användningen av barnlitteratur bidrar ...