Now showing items 1-1 of 1

    • Hur påverkar de nya byråjävbestämmelserna revisionsbyråerna? 

      Dahl, Simon; Rydell, David; Zaar, Gustav (2007-02-12)
      Bakgrund och problem: De nya byråjävsbestämmelserna innebär att den som är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder ett icke-finansiellt aktiebolag vid bokföringen, inte skall kunna vara revisor i bolaget. ...