Now showing items 1-1 of 1

    • Anorexia nervosa ur ett sjuksköterskeperspektiv 

      Saaek, Jennifer; Atoche Tajiki, Sara
      Bakgrund: Anorexia nervosa är en komplicerad psykiatrisk diagnos som tyder på en ökning i takt med sociala medier och dess destruktiva skildring av kroppsideal. Denna patientgrupp har ofta en bristfällig sjukdomsinsikt ...