Framåt var en kulturradikal tidskrift som gavs ut i Göteborg 1886-1889 med Alma Åkermark som redaktör. Det första året stod Göteborgs kvinnoförening som utgivare, därefter för en tid en mindre grupp, till slut redaktören ensam. Alma Åkermarks mål var att göra Framåt till ett forum för fri debatt. Hon lyckades få bidrag inte bara från det s.k. unga Sverige, utan också från nordiska författare som Amalie Skram, bröderna Brandes och Herman Bang. Novellen ”Pyrrhussegrar” väckte stor skandal och drog in Framåt i den pågående nordiska sedlighetsdebatten. Den var skriven av signaturen Stella Kleve (Mathilda Malling, f Kruse) och skildrar en ung döende kvinnas ånger över att ha avsagt sig alla heterosexuella njutningar. Novellen väckte omedelbart stor uppståndelse med arga debattinlägg och interna uppgörelser inom kvinnorörelsen. Till dem som reagerade starkt fördömande hörde Sophie Adlersparre. Åkermark fortsatte dock att låta Framåt vara ett fritt forum för alla parter i den pågående sedlighetsdebatten. Framåt levde upp till deviserna i vinjetten: "Fri talan", "Döm ingen ohörd”. Många av åttiotalets kända författarnamn återfinns i Framåts spalter. Tidskriften knäcktes av annonsblockad och läsarbojkott.

Recent Submissions

View more