Show simple item record

dc.contributor.authorSjöstedt, Amanda
dc.contributor.authorBengtsson, Tilda
dc.date.accessioned2023-05-31T09:33:58Z
dc.date.available2023-05-31T09:33:58Z
dc.date.issued2023-05-31
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/76740
dc.description.abstractSyftet med studien var att bidra med kunskap om hur det sociala arbetet kan utformas för att möta migranters särskilda utsatthet i sexhandeln. Mer specifikt ville studien undersöka professionellas erfarenheter och upplevelser av att arbeta med insatser riktade till migranter i en nordisk kontext. Studien bygger på kvalitativ metod och empirin samlades in genom fyra semistrukturerade intervjuer med fem socialarbetare från tre olika nordiska länder. Empirin analyserades med hjälp av erkännandeteorin och dess begrepp erkännande och missaktning. Vi uppmärksammade flera likheter i synen på utsatthet samt utformandet av det sociala arbetet, trots att prostitutionspolicyn skiljer sig åt mellan länderna. Resultatet visar att socialarbetare uppfattar migranters utsatthet som flerdimensionell. Det visar även att migranter som säljer sex är svåra att komma i kontakt med och att uppsökande arbete därför är viktigt för att nå målgruppen. De former av utsatthet som lyfts i resultatet är utsatthet till följd av tvingande omständigheter, avsaknad av uppehållstillstånd samt exkludering från välfärden. I resultatet redogörs för att det sociala arbetets syfte är att försöka täcka upp för det som samhället missar samt att sträva efter att tillgodose målgruppens rättigheter och behov. Resultatet visar även att tillit och trygghet är centrala delar i arbetet och att personerna ska få delta på egna villkor. Utgångspunkten i arbetet är ett bemäktigande av individen och att personen själv är expert på sin situation.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectSex mot ersättningen_US
dc.subjectmigranteren_US
dc.subjectutsattheten_US
dc.subjectsocialt arbeteen_US
dc.subjecterkännandeteorien_US
dc.title”Vi vill försöka ge dem hopp och tro på ett bättre liv, att de förtjänar någonting som de kanske drömde om när de var barn” En intervjustudie om socialt arbete riktat till migranter med erfarenhet av sex mot ersättning och sexuell exploateringen_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record