GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Humanistdag-böcker >

Humanistdag-boken 2007 : [20]

Collection home page

Logo
 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Temat för årets Humanistdagar är Klimat. Men vad har egentligen humanister att säga om klimat och klimatförändringar? Hur reagerar vi människor inför förändringar i klimatet? Hur påverkas till exempel det kulturella klimatet av förändringar i det fysiska klimatet? Och hur påverkas människors sätt att tänka om sig själva och om världen av naturveten-skapliga fenomen? Målar vi upp bilder av Armageddon eller Shangri-la?
Men klimat kan ju vara av olika slag – det behöver inte bara röra sig om det fysiska klimatet. Det kan lika gärna handla om kulturellt klimat, andligt klimat, språkklimat, tankeklimat, ideologiskt eller politiskt klimat.
Svaren ges i de femtiotal föredrag om aktuell humanistisk forskning som kommer att hållas under de båda dagarna, varav en del återfinnes i denna bok.
Med denna bok firar vi också ett alldeles särskilt jubileum. Årets Humanistdag-bok är nämligen den tjugonde i ordningen. Humanist-dagarna hålls för tjugotredje gången. Årets Humanistdag-bok finns endast i elektronisk utgåva, delvis med tanke på miljön.
Göteborg i november 2007
Humanistdag-gruppen

HUMANISTDAG-BOKEN NR 20 • GÖTEBORGS UNIVERSITET 2007 Boken har utgivits av Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet till Humanistdagarna 10–11 november 2007. (Nyutgåva 5 december 2007, med några små rättelser.) Redaktion: Patrik J. Andersson, Sigrid Dentler, Lars Lilliestam, Petra Platen, Lena Rogström, Barbro Ryder Liljegren, Barbro Wallgren-Hemlin. För referenser och bibliografier hänvisas till respektive författare. © Copyright: Författarna och Humanistiska fakultetsnämnden Omslag: Patrik J. Andersson, efter tryck av Anders Eurén på Humanistdags-tröjan Redigering, layout och korrektur: Patrik J. Andersson Bilderna hämtade ur Olaus Magnus’ Historia de gentibus septentrionalibus, ’Historia om de nordiska folken’, från 1555. ISSN 1400-4496 ISBN 978-91-7360-355-3

 

 

© Göteborgs universitet 2011