Temat för årets Humanistdagar är Klimat. Men vad har egentligen humanister att säga om klimat och klimatförändringar? Hur reagerar vi människor inför förändringar i klimatet? Hur påverkas till exempel det kulturella klimatet av förändringar i det fysiska klimatet? Och hur påverkas människors sätt att tänka om sig själva och om världen av naturveten-skapliga fenomen? Målar vi upp bilder av Armageddon eller Shangri-la?
Men klimat kan ju vara av olika slag – det behöver inte bara röra sig om det fysiska klimatet. Det kan lika gärna handla om kulturellt klimat, andligt klimat, språkklimat, tankeklimat, ideologiskt eller politiskt klimat.
Svaren ges i de femtiotal föredrag om aktuell humanistisk forskning som kommer att hållas under de båda dagarna, varav en del återfinnes i denna bok.
Med denna bok firar vi också ett alldeles särskilt jubileum. Årets Humanistdag-bok är nämligen den tjugonde i ordningen. Humanist-dagarna hålls för tjugotredje gången. Årets Humanistdag-bok finns endast i elektronisk utgåva, delvis med tanke på miljön.
Göteborg i november 2007
Humanistdag-gruppen

News

<p>ISSN 1400-4496 <br>ISBN 978-91-7360-355-3</p>

Recent Submissions