GUPEA >
Faculty of Arts / Humanistiska fakulteten >
Humanistdag-böcker >

Humanistdag-boken 2006 : [45]

Collection home page

Logo
 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Dom - och vi

Humanistdag-boken nr 19, 2006, Dom – och vi, innehåller 45 av de populärvetenskapliga föredrag om humanistisk forskning som hölls under Humanistdagarna 28–29 oktober 2006 vid Göteborgs universitet.
För referenser och bibliografier hänvisas till respektive författare. © Författarna och humanistiska fakulteten

Dom – och vi Humanistdag-boken nr 19 • Göteborgs universitet 2006 Boken har utgivits av Humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet till Humanistdagarna 28-29 oktober 2006. Redaktion: Patrik J. Andersson, Anna Hannesdóttir, Sigrid Dentler, Lars Lilliestam, Thomas Magnusson, Barbro Ryder Liljegren och Barbro Wallgren Hemlin. För referenser och bibliografier hänvisas till respektive författare. © Copyright: Författarna och Humanistiska fakultetsnämnden Omslag: Anders Eurén Redigering och layout: Barbro Ryder Liljegren Korrektur: Elisabeth Gustawsson Tryckeri: Grafikerna Livréna i Kungälv AB, 2006 ISSN 1400-4496 ISBN 91-7360-347-3

 

 

© Göteborgs universitet 2011