Show simple item record

dc.contributor.authorDahlberg, Jenny
dc.contributor.authorMolin, Emma
dc.date.accessioned2023-03-21T12:33:21Z
dc.date.available2023-03-21T12:33:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/75632
dc.description.abstractMobbning bidrar till kraftigt negativa konsekvenser i människors liv, och det startar redan i förskolan. “Läroplan för förskolan” (Lpfö18, 2018) uttrycker att inget barn skall kränkas och förskolan ska bidra till social hållbar utveckling. Därför har vi valt mobbning som ämne för vår studie. Syftet är att få fatt i förskollärares uppfattningar om strategier mot exkludering mellan barn i förskolan för att motverka mobbning. Våra frågeställningar är 1) Hur uttrycker förskollärare sina uppfattningar av olika situationer där exkludering mellan barn förekommer? 2) Hur uttrycker förskollärare sina uppfattningar av hur situationer av exkludering mellan barn kan hanteras, både vid enstaka händelser och när det händer återkommande? 3) Hur uttrycker förskollärare sina uppfattningar om resultatet utifrån deras strategier? Vi har gjort en kvalitativ studie utifrån en fenomenografisk teori. Empirin har vi samlat in genom intervjuer med fem förskollärare från tre olika förskolor i Göteborgs Stad. Våra viktigaste resultat som framkommit är att det inte finns några universella metoder för hur man skall arbeta mot mobbning i förskolan. Det gäller att pröva sig fram med olika strategier. De strategier som uppkommit är att arbeta med rollspel och barnlitteratur, konkreta exempel på regler, att vara en prosocial rollmodell samt att se barn som medmänniskor. Samt att vara varsam om barns integritet och sträva mot att försöka förstå deras livsvärld för både den som exkluderar och exkluderas. Det har också framkommit att det är viktigt att ha en god samverkan med alla de vuxna som omger barnet. Det är av stor vikt att veta var, när och hur det sker exkluderande situationer för att kunna rikta blicken åt rätt håll och få syn på det. En dominerande uppfattning som förskollärarna uttryckt är att exkludering mellan barn förekommer främst i leksituationer.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectFörskollärareen_US
dc.subjectförskolaen_US
dc.subjectexkluderingen_US
dc.subjectmobbningen_US
dc.subjectstrategieren_US
dc.title“Nej” kan sägas med olika intentioner, och det gör hela skillnaden. Förskollärares uppfattningar om strategier mot exkluderande handlingar mellan barn i förskolan, som med tiden kan leda till mobbning.en_US
dc.typeTexten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record