Show simple item record

dc.contributor.authorBörnfelt, Ellen
dc.contributor.authorAlm, Lisa
dc.contributor.authorAmendola Erichsen, Elin
dc.date.accessioned2023-03-21T10:04:24Z
dc.date.available2023-03-21T10:04:24Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/75625
dc.description.abstractFörskollärare har ett ansvar att se till att barnen ska få en god utbildning (Lpfö18, 2018). Vidare nämner Lpfö18 (2018) samt Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2018) att barnen ska göras delaktiga i verksamheten och i frågor som rör dem. Att balansera barns delaktighet och inflytande med det yttersta ansvar som ligger på en förskollärare är vad denna studie ämnar att lyfta. Studiens syfte handlar därmed om att undersöka hur de intervjuade förskollärarna tänker kring, och arbetar med, barns delaktighet och inflytande i utformningen av den fysiska lärmiljön inomhus, samt de förutsättningar och förhållningssätt som påverkar detta arbete. Slutligen undersöks även huruvida alla barn i relation till deras behov och förutsättningar har möjlighet att vara delaktiga i, och genom, den fysiska lärmiljön. Detta utmynnade i en kvalitativ studie där sex förskollärare från tre avdelningar intervjuades och utgjorde därmed studiens empiriska material. Datamaterialet bearbetades och sammanställdes i en tematisk analys bestående av tre teman; temaarbete och pedagogisk inriktning, tydliggörande pedagogik samt möjligheter och hinder för delaktighet och inflytande. För att besvara studiens syfte och frågeställningar tillämpades delaktighetsteorier och begrepp (Shier, 2001; Hart, 1992; Hill m.fl., 2004) samt barnsyner (Johansson, 2011). Resultatet visade att de olika avdelningarna tillämpade läroplanen på olika sätt gällande barns möjligheter till att vara delaktiga och ha inflytande i den fysiska lärmiljön samt hur förskollärarna arbetade med den fysiska lärmiljön. Genom vår analys framkom vikten av att förskollärare lyssnar på barnen, med varierande metoder, för att möjliggöra barns delaktighet och inflytande i den fysiska lärmiljön.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectförskolaen_US
dc.subjectförskollärareen_US
dc.subjectbarnen_US
dc.subjectdelaktigheten_US
dc.subjectdelaktigheten_US
dc.subjectinflytandeen_US
dc.subjectfysisk lärmiljöen_US
dc.subjectlyssnandeen_US
dc.titleDet börjar med lyssnandet. En kvalitativ undersökning om förskollärares arbete med barns delaktighet och inflytande i förskolans fysiska lärmiljö.en_US
dc.typeTexten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record