GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Earth Sciences / Institutionen för geovetenskaper >
Conferences & presentations / Konferenser & presentationer >

Isens uppbyggnad och känslighet för förändring


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/7538

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Omstedt_Isens_uppbyggnad.pdf3365KbAdobe PDF
View/Open
Omstedt_Isens_uppbyggnad.ppt49009KbMicrosoft Powerpoint
View/Open
Title: Isens uppbyggnad och känslighet för förändring
Authors: Omstedt, Anders
Issue Date: 21-Nov-2007
University: Göteborg University. Facultry of Sciences
Institution: Department of Earth Sciences
Publication type: other
Keywords: Is
Isegenskaper
Floder
Sjöar
Hav
URI: http://hdl.handle.net/2077/7538
Appears in Collections:Conferences & presentations / Konferenser & presentationer

 

 

© Göteborgs universitet 2011