Now showing items 1-1 of 1

    • Demokratisk kompetens : om gymnasiet som demokratiskola 

      Ekman, Tiina (2007)
      Aktivt medborgarskap är ett ledord i svensk demokratipolitik. Jämlikt deltagande i politiken är ett annat. Skolan anförtros en viktig politisk roll i detta avseende. Läroplanen påbjuder att alla ungdomar på ett likvärdigt ...