GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

Att dricka eller inte dricka – det är frågan - en kvalitativ studie om ungdomar i Öckerö kommun


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/7401

Files in This Item:

File Description SizeFormat
E Evenholm.pdf172KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att dricka eller inte dricka – det är frågan - en kvalitativ studie om ungdomar i Öckerö kommun
Authors: Evenholm, Emma
Issue Date: 11-Oct-2007
Degree: Student essay
Keywords: ungdomar
alkohol
inställning
Abstract: Syftet med studien är att söka ökad förståelse om vad det är som påverkar ungdomars syn på alkohol och narkotika och därmed deras handlande genom att beskriva och analysera ungdomars berättelser. Studiens frågeställningar är; Hur beskriver ungdomarna sin inställning till alkohol respektive narkotika, Hur beskriver ungdomarna sina föräldrars inställning till alkohol respektive narkotika, Hur beskriver ungdomarna kommunikationen om alkohol och narkotika mellan dem och deras föräldrar samt, Hur bes... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/7401
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011