GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Reports & publications / Rapporter & publikationer >

Forskningsdata i öppna arkiv och universitetsarkiv: en förstudie vid Göteborgs universitet, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/7379

Files in This Item:

File Description SizeFormat
forskningsdata_rapportKB.pdf339KbAdobe PDF
View/Open
Title: Forskningsdata i öppna arkiv och universitetsarkiv: en förstudie vid Göteborgs universitet, Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet
Authors: Björklund, Carin
Eriksson, Jörgen
Issue Date: 4-Oct-2007
University: Göteborg University
Institution: Göteborg University Library
Publication type: report
Keywords: forskningdata
e-science
Abstract: Den framväxande utvecklingen inom e-science innebär att forskarna även förväntas publicera de forskningsdata som är underlag för redovisningen av forskningsresulatet. Gör de det redan? Om inte - vilka invändningar kan forskarna tänkas ha? Arkiverar de forskningsdata på ett betryggande sätt? Vi frågade ett fyrtiotal forskare vid våra respektive lärosäten i en gemensam enkät. Vårt underlag är för litet för att vi ska kunna dra några definitiva slutsatser. Vi vågar ändå påstå att våra forskares sva... more
Description: Publicerad på Kungl. Bibliotekets program för OpenAccess.se "Avslutade projekt" http://www.kb.se/om/projekt/openaccess/
URI: http://hdl.handle.net/2077/7379
Appears in Collections:Reports & publications / Rapporter & publikationer

 

 

© Göteborgs universitet 2011