Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Olle
dc.contributor.authorModig, Rickard
dc.date.accessioned2022-09-09T08:32:04Z
dc.date.available2022-09-09T08:32:04Z
dc.date.issued2022-09-09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/73585
dc.description.abstractFöljande studie handlar om stora skogsförvaltande företag inom Sverige och deras värdering gällande biologiska tillgångar enligt IAS 41 och skogsmark enligt IAS 16 samt investerare och deras beslutsfattande. Studien omfattar även reglerna kring redovisning av tillgångar till verkligt värde enligt IFRS 13. Arbetet är en dokumentstudie som omfattar fyra bolag som redovisar enligt IFRS och har ett stort inflytande på den svenska skogsmarknaden. Arbetet lyfter även äldre forskning som berör undersökningsområdet. Syftet med följande studie är att förklara och beskriva hur de skogsförvaltande bolagens redovisning har förändrats de sex senaste åren, samt hur investerarna har påverkats utifrån bytet av redovisningsprinciper. Datainsamlingen har gjorts genom studier av de valda företagens årsredovisningar, vetenskapliga artiklar, internetbaserade källor och tryckt litteratur. Resultatet visar att de skogsförvaltande bolagen har genomgått en större förändring under arbetets undersökningsperiod, rörande deras värdering av skog och skogsmark. Studiens slutsats är att värderingen av skogsfastigheterna har ändrats drastiskt de senaste åren i och med ett omfattande byte av värderingsmetod. Detta har även lett till att de redovisade tillgångarnas värde har ökat, vilket i sin tur medfört att beslutsunderlaget har ändrats för investerare.en
dc.language.isosween
dc.relation.ispartofseriesRedovisningen
dc.relation.ispartofseries21/22:30en
dc.subjectIAS 41en
dc.subjectVerkligt värdeen
dc.subjectSkogstillgångaren
dc.subjectVärderingen
dc.titleAnalys avseende värderingen av den Svenska bolagsskogen utifrån IFRSen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record