GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, UFL, (-2010) >
Kandidatuppsatser UFL(-2010) >

Några elevers syn på mobbning. En jämförande studie mellan några elevers uppfattning av mobbning och den allmänna uppfattningen baserad på Olweusprogrammet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/7296

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VT07-2611-172.pdf202KbAdobe PDF
View/Open
Title: Några elevers syn på mobbning. En jämförande studie mellan några elevers uppfattning av mobbning och den allmänna uppfattningen baserad på Olweusprogrammet
Authors: Ibrakovic, Aida
Pehrson, Jesper
Issue Date: 2007
Degree: Student essay
Keywords: mobbning
elevsyn
konflikt
Olweusprogrammet
Abstract: Syfte Vi anser att mobbning hör till den allvarligaste problematiken på skolan och forskning kring den baseras alltför ofta på den s.k. allmänna uppfattningen. Därför vill vi i denna uppsats uppmärksamma elevernas egna uppfattningar kring problemet för att se hur de skiljer sig från den allmänna uppfattningen. Den allmänna uppfattningen företräds i detta fall av Olweusprogrammet. Huvudfråga-Hur uppfattar eleverna mobbning? -Vilka är de centrala budskapen i Olweusprogrammet? -Hur överrensstämmer... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/7296
Appears in Collections:Kandidatuppsatser UFL(-2010)

 

 

© Göteborgs universitet 2011