GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU) >
Working Papers Series >

Statssuveränitet och humanitär intervention - (o)förenliga principer i dagens globaliserade värld


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/728

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Baaz WP 06.01.pdf371KbAdobe PDF
View/Open
Title: Statssuveränitet och humanitär intervention - (o)förenliga principer i dagens globaliserade värld
Authors: Baaz, Mikael
Issue Date: Apr-2006
University: Göteborg University
Institution: Centre for European Reseach at Göteborg University (CERGU)
Extent: 380254 bytes
Publication type: report
Publisher: Centre for European Reseach at Göteborg University (CERGU)
Series/Report no.: Working Papers Series
Nr 06:01
Abstract: Föreliggande paper diskuterar begreppen (o)förenligheten hos be-greppen statsuveränitet och humanitär intervention (eller rätten till skydd). I texten visas att synen på humanitär intervention har ge-nomgått flera förändringar sedan FN-stadgan skrevs, inte minst under 1990-talet och kalla krigets slut. Författaren diskuterar någ-ra traditionella argument pro respektive contra humanitär inter-vention och argumenterar för att begreppen statssuveränitet och humanitär intervention faktiskt är förenl... more
ISSN: 1404-0026
URI: http://hdl.handle.net/2077/728
Appears in Collections:Working Papers Series

 

 

© Göteborgs universitet 2011