Show simple item record

dc.contributor.authorLundblad, Emma
dc.contributor.authorPietsch, Thomas
dc.date.accessioned2022-07-12T08:01:26Z
dc.date.available2022-07-12T08:01:26Z
dc.date.issued2022-07-12
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/72756
dc.description.abstractBakgrund: Fonder utgörs av en samling underliggande värdepapper och har som syfte att generera avkastning till de som väljer att investera i fonden. Generellt administreras fondinriktningen aktiefonder antingen genom aktiv- eller passiv förvaltning. Aktivt förvaltade fonder administreras av en fondförvaltare som, med hjälp av analys, försöker generera framtida avkastning samt överprestera marknaden i utbyte mot en förvaltningsavgift. Passivt förvaltade fonder speglar istället värdeutvecklingen på marknaden givet ett underliggande index. En passiv fondförvaltning kan således ske utan omfattande analyser vilket motiverar lägre avgifter. Under de senaste åren har nysparande i aktiefonder visat att merparten placerar sitt kapital i passivt förvaltade fonder snarare än i aktivt förvaltade fonder vilket gör det intressant att undersöka hur de två förvaltningsformerna presterar i förhållande till varandra. Syfte: Syftet med studien är att undersöka valet mellan aktiv och passiv fondförvaltning givet börsklimatet på den svenska marknaden och analysera vilken förvaltningsform som genererar högre riskjusterad avkastning i förhållande till dess förvaltningsavgift i perioder av uppgång och nedgång på marknaden. Vidare är avsikten med studien att både ge en ökad förståelse för investeringsbeslut samt jämföra den svenska marknaden mot tidigare forskning inom området. Metod: Prestation för ett urval av 39 aktivt förvaltade fonder samt 10 passivt förvaltade fonder undersöktes under 2012-2022 samt jämfördes med referensindexet SIX Return Index. Metoden är baserad på kvantitativ data inhämtad från Bloomberg som analyserades med hjälp av de riskjusterade prestationsmåtten Jensens alfa, sharpekvot och sortinokvot. Avkastningsmönster undersöktes därefter givet börsklimatet på den svenska marknaden och vid kvantifiering av upp- och nedgång på marknaden användes två alternativa metoder. Slutsats: Studien finner att aktivt förvaltade fonder överlag inte lyckas generera högre avkastning än passivt förvaltade fonder i perioder av uppgång på marknaden men att de generellt presterar bättre i perioder av nedgång på marknaden. Aktivt förvaltade fonders överrepresentation i marknadsnedgång tenderar däremot inte att hålla sig över tid utan passivt förvaltade fonder har i allmänhet en bättre prestanda under längre perioder. Background: A mutual fund is a collection of pooled securities with the intention to generate returns to its investors. Such funds can either be actively- or passively administered depending on the investment strategy it uses. Active fund management employs professional portfolio managers to look for undervalued- and top-performing selections of securities with the goal to outperform the market. Conversely, passive fund management seeks to replicate the market return by investing in the same stocks with the same weights as a certain market index. Consequently, active fund management is associated with more in-depth analysis and higher operating costs. These fees will be reflected in the net return received by the initial investor. During the last few years, most investors have chosen to invest in passive index funds rather than actively managed funds which makes it interesting to evaluate the performance of active fund management compared to passive fund management. Purpose: The purpose of this study is to evaluate the choice between active- and passive management of mutual funds given the bull and bear state of the Swedish stock market. Furthermore, the performance of active and passive fund management will be analyzed to see which form of management generates the highest risk adjusted returns in relation to their management fees. Additionally, the performance will be evaluated with two different definitions of bull- and bear markets. Method: The risk adjusted performance of a sample of 39 actively- and 10 passively managed mutual funds was evaluated and compared to the SIX Return market index during the years 2012 to 2022. The method is based on quantitative data from Bloomberg and analyzed with the performance measures; Jensen's Alpha, sharpe ratio and sortino ratio. Return patterns are then linked to two different classifications of bull and bear states on the Swedish stock market. Conclusion: The study finds that active management generally outperforms passive management in bear markets but underperforms in times of bull market. The overperformance of active fund management does not hold over time and passive management generally performs better during longer periods of time.en_US
dc.language.isosween_US
dc.relation.ispartofseries202207:121en_US
dc.subjectAktiv fondförvaltningen_US
dc.subjectpassiv fondförvaltningen_US
dc.subjectriskjusterad avkastningen_US
dc.subjectjämförelseindexen_US
dc.subjectJensens alfaen_US
dc.subjectsharpekvoten_US
dc.subjectsortinokvoten_US
dc.subjectActive fund managementen_US
dc.subjectpassive fund managementen_US
dc.subjectrisk-adjusted returnsen_US
dc.subjectbenchmark indexen_US
dc.subjectJensen's Alphaen_US
dc.subjectsharpe ratioen_US
dc.subjectsortino ratioen_US
dc.titlePassiv- och aktiv fondförvaltning givet börsklimatet på marknadenen_US
dc.title.alternativePassive- and active mutual fund management in bull- and bear marketsen_US
dc.typetext
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Economics
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administration
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record