Show simple item record

dc.contributor.authorGlimfjord, Jonathan
dc.contributor.authorBrun, Eric
dc.date.accessioned2022-07-01T11:35:22Z
dc.date.available2022-07-01T11:35:22Z
dc.date.issued2022-07-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/72531
dc.description.abstractEfterfrågan på transporter har fått en kraftig ökning och med detta har negativa konsekvenser medförts, såsom förhöjda temperaturnivåer som leder till den globala uppvärmningen. Detta kan ha reella konsekvenser för människor och utgör ett hot mot stabiliteten i samhället. Eftersom vägtransport är en stor del av dagens ekonomi har det vuxit fram behov att göra transporterna mer hållbara. Det ställs numera krav på företag av konsumenter, institutioner och myndigheter att implementera hållbara logistiklösningar. DHL och Postnord är båda transportföretag som nu fokuserar på att bemöta dessa krav och arbetar med att ställa om sin verksamhet till mer miljömässigt hållbara transporter. Syftet med uppsatsen är att jämföra och beredda förståelse för hur Postnord och DHL arbetar med miljömässig hållbarhet. Syftet är också att föra fram vilka förväntningar och krav allmänheten har gällande miljöarbete hos transportföretag. Uppsatsen använder sig av vetenskapliga artiklar, intervjuer och en enkät för att uppnå syftet. Intervjuerna genomfördes med miljöansvariga hos DHL och Postnord. Enkäten skickades ut på författarnas sociala medier för att besvara vad allmänhetens krav på transportföretag och i synnerhet på DHL och Postnord. Studiens slutsats är att båda företagen huvudsakligen arbetar med att minska användningen av fossila bränslen i sin transporter. DHL riktar in sig på att transformera sin fordonsflotta till att bli mer miljövänliga genom eldrivna- och hybridfordon medan Postnord riktar in sig istället på att ställa om till HVO drivna fordon som är fossilfritt upp till 99%. Enkäten visade att konsumenterna inte tog hänsyn till miljöpåverkan vid val av transportör men de kunde tänka sig betala mer för att få sin vara levererat på ett miljövänligare sätt. Vidare ansåg respondenterna att utbudet av miljövänliga leveransalternativ är dåliga. Slutsatsen som studien kom fram till utifrån detta är att konsumenter vill använda sig av miljövänliga transporter men i nuläget anser de att alternativen inte är tillfredsställande.en_US
dc.language.isosween_US
dc.relation.ispartofseriesLogistik 21/22:10en_US
dc.titleVägen till hållbarhet: En fallstudie om miljöarbete hos DHL och Postnorden_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record