Show simple item record

dc.contributor.authorOrtiz Diaz, Daniela
dc.contributor.authorAhmed Abdirahman, Hafsa
dc.date.accessioned2022-06-29T07:57:56Z
dc.date.available2022-06-29T07:57:56Z
dc.date.issued2022-06-29
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/72389
dc.description.abstractBakgrund I Sverige lever ca 190 000 personer med en ätstörning. Studier visar att barn och ungdomar med en ätstörning och deras familjs vardagsliv påverkas av ätstörningen. Med hänsyn till hur viktig familjen är för barn och ungdomar med ätstörningar och dess tillfrisknande är det angeläget att se över hur deras delaktighet i aktivitet påverkas av ätstörningen. I Model Of Human Occupation, MOHOs nivå av delaktighet i aktivitet finns det sex dimensioner av delaktighet. Syfte Syftet med litteraturstudien är att kartlägga upplevelser av delaktighet i roller och aktiviteter hos familjer som har en ungdom med ätstörning. Metod Systematisk litteraturstudie med en deduktiv ansats där MOHO:s sex dimensioner av delaktighet används vid dataanalysen. Data samlades in från två databaser och manuell sökning. Totalt inkluderades sju artiklar som kvalitetsgranskas med hjälp av Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) och Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) bedömningsmallar. Datan analyserades med hjälp av en riktad innehållsanalys. Resultat I resultatet identifierades elva underkategorier till de sex dimensionerna av delaktighet. I underkategorierna framkom det att familjer med en ungdom med en ätstörnings delaktighet i aktivitet var begränsad. Ev. slutsats Familjers delaktighet i vardagen begränsades mycket av att ha en ungdom eller syskon med en ätstörning. Ätstörningen gjorde att alla familjemedlemmars delaktighet i aktiviteter utanför hemmet hindrades av problematiken som orsakades av ätstörningen. Det är viktigt att arbetsterapeuter ser till familjen som helhet vid behandling av ungdomar med en ätstörning, för att främja familjens delaktighet i roller och aktiviteter.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectArbetsterapi, ätstörning, delaktighet, kvalitativ metoden_US
dc.titleERFARENHETER AV DELAKTIGHET I ROLLER OCH AKTIVITETER HOS FAMILJER SOM HAR EN UNGDOM MED ÄTSTÖRNINGen_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record