Show simple item record

dc.contributor.authorGredåker, Linda
dc.date.accessioned2022-06-23T10:45:27Z
dc.date.available2022-06-23T10:45:27Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/72332
dc.description.abstractSyftet med föreliggande studie är att bidra med kunskaper om hur kollaborativ interaktion kan användas för språk- och kunskapsutveckling hos elever med svenska som andraspråk på gymnasieskolans nationella program. Studien är utformad som en observations- och interventionsstudie med både kvalitativa och kvantitativa ansatser. En språkutvecklande arbetsmetod kallad dictogloss prövas på en elevgrupp som observeras vid tre tillfällen. Språkliga och innehållsrelaterade episoder räknas och analyseras därefter i detalj. Studiens deltagare bidrar genom intervjuer med sin syn på arbetsmetoden, vilken utöver att utveckla språket även har för avsikt att skapa mening genom ämnesintegration. Studiens resultat jämförs avslutningsvis med en liknande studie som gjorts på målgruppen vuxenstuderande SFI-elever. Resultatet visar att en välstrukturerad kollaborativ språkutvecklande arbetsmetod som dictogloss fungerar väl även för andraspråkstalare som inte längre räknas som nyanlända. Även elever som redan har ett fungerande vardagsspråk kan i smågrupper interagera och hjälpas åt mot nästa utvecklingssteg.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectandraspråksundervisningen_US
dc.subjectkollaborationen_US
dc.subjectinteraktionen_US
dc.subjectsmågruppssamtalen_US
dc.subjectdictoglossen_US
dc.subjectgymnasieeleveren_US
dc.subjectspråkutvecklingen_US
dc.subjectämnesintegrationen_US
dc.titleStarkare tillsammans!? En studie av kollaborativt lärande för SvA-elever i gymnasieskolan.en_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Swedish, Multilingualism, Language Technologyeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologiswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record