Show simple item record

dc.contributor.authorDüfke, Jessica
dc.date.accessioned2022-06-22T07:42:37Z
dc.date.available2022-06-22T07:42:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/72284
dc.description.abstractOjämlika hälsokunskaper kan orsaka att barn och ungdomar utvecklar övervikt och fetma. Det är viktigt att elever utvecklar kunskaper kring näring och hälsosamma kostval för att främja hälsan. Undervisning i hem- och konsumentkunskap kan utveckla elevers food literacy vilket kan ge dem förmågan till medvetna val för en hälsosam livsstil. Syftet med studien är att synliggöra lärares uppfattningar om ämnets nya tim- och kursplan i Lgr22 utifrån ett hälsoperspektiv. Genom semistrukturerade intervjuer har sju HKK-lärares uppfattningar om ämnets nya kurs- och timplan samt det pedagogiska uppdraget om mat och hälsa synliggjorts. En observation har utförts på en skola i syfte att fördjupa förståelsen av empirin. Resultatet visar att ämnets nya kursplan är förenklad och mer tolkningsbar. Tolkningsutrymmet som både är en frihet och ett ansvar riskerar att öka ojämlikheten mellan elevers hälsokunskaper. Begreppet ”näringslära” är borttaget vilket uppfattas oroväckande då det anses som grunden till hälsosamma kostval. De sensoriska upplevelserna ges mer utrymme i undervisningen vilket är positivt för elevers attityder och smakpreferenser till nya smaker och rätter. Detta visade sig i lektionsobservationen där eleverna fick sätta sina kunskaper i handling. Ämnets nya timplan öppnar upp för en djupare och bredare undervisning så att elever kan utveckla kunskaper utifrån ett holistiskt perspektiv. Trots att det pedagogiska uppdraget att undervisa om mat kopplat till hälsa upplevs problematiskt, är det livsviktiga kunskaper för att eleverna ska kunna främja och bibehålla hälsan. Ämnets nya kurs- och timplan har goda möjligheter att utveckla elevers food literacy för medvetna val som kan främja hälsan.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjecthälsaen_US
dc.subjectlärarperspektiven_US
dc.subjectmatkompetensen_US
dc.subjectstyrdokumenten_US
dc.titleMedvetna val är inte synonyma med hälsosamma val. Elevers möjligheter att utveckla food literacy i hem- och konsumentkunskap enligt Lgr22 och ämnets nya timplan.en_US
dc.typeTexten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record