Show simple item record

dc.contributor.authorBjörck, Sara
dc.date.accessioned2022-06-21T12:04:37Z
dc.date.available2022-06-21T12:04:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/72255
dc.description.abstractDen svenska folkhälsan blir allt sämre och det kan ses höra ihop med våra barns och ungdomars minskade fysiska aktivitet. För många av dessa barn och ungdomar är skolämnet idrott och hälsa deras enda chans till fysisk aktivitet och få vetskap om den egna hälsan. Enligt Skolinspektionens granskning sjunker elevdeltagandet i ämnet vilket gör att alla elever inte får ta del av den kunskapen och den fysiska aktiviteten. Tidigare forskning har visat att om verksamma lärare arbetar med relationsorienterade lärarbeteenden kan det bidra till ett positivt elevdeltagande. Därför är syftet med studien att analysera hur dessa relationsorienterade lärarbeteenden kommer till uttryck i lärares beskrivningar av undervisningen i idrott och hälsa. Resultatet som är sammanställt av fyra semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare i idrott och hälsa visar att dessa lärare arbetar mycket med att försöka se och höra alla elever utifrån deras individuella nivåer och förutsättningar. Deras beskrivningar hör även ihop med de fem kategorierna kopplat till relationer inom ledarskapsforskning. Vissa kategorier stämmer överens med resultatet mer än andra och används mer i praktiken. Slutsatsen kan därmed dras att det relationsfrämjande arbetet verksamma lärare gör idag stämmer väl överens med det som är mest betydande för elevers deltagande i ämnet idrott och hälsa i teorin.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectelevdeltagandeen_US
dc.subjectfysisk aktiviteten_US
dc.subjectIdrott och hälsaen_US
dc.subjectrelationsorienterade lärarbeteendenen_US
dc.title“Hej är världens bästa ord anser jag”. En kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa arbetar med relationsorienterade lärarbeteendenen_US
dc.typeTexten_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record