Show simple item record

dc.contributor.authorEduards, Sofie
dc.contributor.authorOlsson, Therese
dc.date.accessioned2022-04-21T11:51:58Z
dc.date.available2022-04-21T11:51:58Z
dc.date.issued2022-04-21
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71410
dc.descriptionBackground: The specialist nurse in intensive care cares for seriously ill patients with failure of one or more organs. The nurse must have a good readiness for action and the ability to prioritize in advanced and complex nursing situations. Intensive care is an interprofessional form of care and critically ill patients in intensive care are dependent on the common knowledge the team possesses. Previous research shows that simulation is a valuable educational tool for team training. Aim: The aim of this study was to explore how teamwork in intensive care can be improved using simulation Method: Integrative literature study with systematic search using thematic analysis of quantitative and qualitative data Results: Eleven studies forms the results, presented in four themes and eight sub-themes which can improve teamwork in intensive care: A working communication - Inform and confirm and Clear information, Clear and distinct roles - Different skills and Find your place, A competent leadership - A clear leader and the qualities of the Leader, A working collaboration - Trust within the team and Managing conflicts Conclusion: The results show that simulation improves teamwork through an increased ability to communicate, clarify roles, better leadership, and collaboration.en
dc.description.abstractBakgrund: Specialistsjuksköterskan inom intensivvård vårdar allvarligt sjuka patienter med svikt i ett eller flera organ. Sjuksköterskan ska ha en god handlingsberedskap och prioriteringsförmåga vid avancerade och komplexa omvårdnadssituationer. Intensivvård är en interprofessionell vårdform och kritiskt sjuka patienter inom intensivvård är beroende av den gemensamma kunskapen teamet besitter. Tidigare forskning visar att simulering är ett värdefullt utbildningsverktyg för teamträning. Syfte: Syftet med den här studien var att undersöka på vilka sätt teamarbetet inom intensivvård kan förbättras med hjälp av simulering Metod: Integrativ litteraturstudie med systematisk sökning samt tematisk analys av kvantitativa och kvalitativa data Resultat: Elva artiklar ligger till grund för resultatet som redovisas utifrån fyra teman och åtta subteman som kan förbättra teamarbetet inom intensivvård: En fungerande kommunikation - Informera och bekräfta och Tydlig information, Tydliga och klara roller - Olika kompetenser och Hitta sin plats, Ett kompetent ledarskap - En tydlig ledare och Ledarens egenskaper, Ett fungerande samarbete - Tillit inom teamet och Hantera konflikter Slutsats: Resultatet visar att simulering kan förbättra teamarbete genom en ökad förmåga till kommunikation, förtydligande av roller, bättre ledarskap och samarbete.en
dc.language.isosween
dc.subjectTeamarbeteen
dc.subjectintensivvården
dc.subjectsimuleringen
dc.subjectomvårdnaden
dc.titleSimulering inom intensivvård- en hjälp för teamarbeteen
dc.title.alternativeSimulation in intensive care- a help for teamworken
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record