Show simple item record

dc.contributor.authorBergfeldt, Emma
dc.contributor.authorEspling-Ek, Therese
dc.date.accessioned2022-04-08T07:31:07Z
dc.date.available2022-04-08T07:31:07Z
dc.date.issued2022-04-08
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71255
dc.descriptionBackground: Opioids have for several years had an elementary role in anesthesia and painrelieving treatment but are a drug that involves a lot of side effects. Studies show that some patient groups may benefit from undergoing general opioid-free anesthesia. One of these is obese patients who are to undergo bariatric surgery, as they are a patient group that has an increased frequency of PONV and that 70% of obese patients suffer from obstructive sleep apnea, which makes anesthesia a challenge. By excluding drugs that cause respiratory depression, these patients can be anesthetized with a safer airway and suffer less from opioid side effects. Purpose: The purpose of the study is to highlight the experiences of the anesthetic nurses and anesthesiologist to anesthetize with opioid-free anesthesia in bariatric surgery. Method: A qualitative semi-structured interview study with anesthetic nurses and anesthesiologists who have conducted opioid-free anesthesia at two hospitals in Sweden. Results: There were two themes Practice giving skill, where the informants said that it was difficult to get a continuity of working as it was not performed as often as a conventional anesthesia. In the theme With the patient in focus, the informants argued that there is no template that all patients fall into and that it requires knowledge, clinical gaze and experience to assess and provide safe care. The informants placed great emphasis in doing as good a preparatory work as possible for the postoperative care. Conclusion: Whether obese patients are anesthetized with OFA or conventional anesthesia in bariatric surgery, it is important that the conditions are favorable. Everyone is individual and has their own conditions and needs, something that the anesthesiologist must consider in their assessment. Increased awareness of the side effects of opioids means that OFA can be part of the new strategy.en
dc.description.abstractBakgrund: Opioider har sedan flera år en elementär roll inom anestesin och smärtlindrande behandling, men är ett läkemedel som innebär en hel del biverkningar. Studier påvisar att vissa patientgrupper kan ha nytta av att genomgå generell opioidfri anestesi. En av dessa är obesa patienter som ska genomgå bariatrisk kirurgi, då de är en patientgrupp som har en ökad frekvens av PONV samt att 70% av obesa patienter lider av obstruktiv sömnapné vilket gör anestesin till en utmaning. Genom att utesluta läkemedel som ger upphov till andningsdepression kan dessa patienter sövas med en säkrare luftväg och drabbas mindre av opioida biverkningar. Syfte: Syftet med studien är att belysa anestesisjuksköterskans och anestesiläkarens erfarenheter att söva med opioidfri anestesi vid fetmakirurgi. Metod: En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie med anestesisjuksköterskor och anestesiläkare som har genomfört opioidfri anestesi vid två sjukhus i Sverige. Resultat: Det framkom två teman Övning ger färdighet, där informanterna menade att det var svårt att få en kontinuitet i arbetssättet då man inte utförde det lika ofta som en konventionell anestesi. Den anestesin sitter mer i ryggmärgen vilket gör att det nya arbetssättet kan upplevas som stressande och mer krävande. I temat Med patienten i fokus menade informanterna att det inte finns någon mall som alla patienter faller in i och att det krävs kunskap, klinisk blick och erfarenhet att bedöma och ge säker vård. Informanterna la en stor vikt i att göra ett så bra förarbete som möjligt för den postoperativa vården. Slutsats: Oavsett om obesa patienter sövs med OFA eller konventionell anestesi vid bariatrisk kirurgi gäller det att förutsättningarna är gynnsamma. Varje individ är individuell och har sina egna förutsättningar och behov, något som anestesisjuksköterskan måste ta hänsyn till i sin bedömning. Ökad medvetenhet om opioiders biverkningar gör att OFA kan vara en del i den nya strategin.en
dc.language.isosween
dc.subjectOpioidfri anestesien
dc.subjectOFAen
dc.subjectbariatrisk kirurgien
dc.subjecterfarenheteren
dc.titleAnestesiteamets erfarenheter av att genomföra opioidfri anestesi (OFA) inom fetmakirurgien
dc.title.alternativeThe anesthesia team´s experience of performing opioid-free anesthesia (OFA) in obesity surgeryen
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record