Show simple item record

dc.contributor.authorSandberg, Cia
dc.date.accessioned2022-03-16T10:05:50Z
dc.date.available2022-03-16T10:05:50Z
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/2077/71025
dc.description.abstractLäroplan för förskolan är förskolans främsta styrdokument, ur den har jag valt ut delar som behandlar jämställdhet, likabehandling och delaktighet i förskolan. Jag har använt mig av standardiserade ostrukturerade intervjuer för att på så sätt få höra sex förskolepedagoger berätta om deras upplevelser av hur arbetet med dessa frågor ser ut. Genom att ta fasta på teoretiska perspektiv såsom normkritisk pedagogik, performativitet, makt och ålder har jag kunnat granska materialet och med hjälp av diskursanalys har jag bidragit till en ökad förståelse av vilka idéer, begrepp och frågor som är aktuella inom min analys. Resultatet blev överraskande, jag har hittat riktiga guldkorn som inte kan ses som representanter för förskolan som helhet men de bär på en illusion för hur det skulle kunna se ut om alla pedagoger bar på kunskap och framåtanda inom dessa frågor, samtidigt som de delar med sig av sina idéer och verktyg. Resultatet av analysen strider till viss del mot tidigare forskning men när det kommer till forskningens önskemål av bedrivande av dessa frågor inom förskoleverksamhet finns det samstämmighet. Här framförs idéer kring hur ett vardagligt aktivt arbete kan genomföras genom bra exempel att bemöta barnen på. Även hur det går att använda sig av förskolans miljö och material för att ge barnen lika möjligheter oavsett könstillhörighet. Delaktighet berörs som något som sker i vardagen men när det kommer till barnens delaktighet i likabehandlingsarbetet ges inga raka svar. Ålder tas upp som en maktaxel likaså maktrelationen mellan barn och pedagog.en_US
dc.language.isosween_US
dc.subjectFörskolaen_US
dc.subjectLäroplan för förskolanen_US
dc.subjectJämställdheten_US
dc.subjectLikabehandlingen_US
dc.subjectDelaktigheten_US
dc.titleHåll diskussionen vid liv - En kvalitativ studie om förskolepedagogers upplevelser av jämställdhet, likabehandling och delaktighet i förskolan med utgångspunkt från Lpfö 18en_US
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Cultural Scienceseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaperswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record