Show simple item record

dc.contributor.authorWesterberg, Julianna
dc.date.accessioned2022-02-18T09:42:44Z
dc.date.available2022-02-18T09:42:44Z
dc.date.issued2022-02-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/70743
dc.description.abstractSyftet med denna studie är att undersöka vilka resultat som framkommer i studier som beaktar föräldrars upplevelser av att ha sina barn placerade i samhällsvård samt genom begreppet makt söka förståelse för resultat som framkommer i de artiklar som särskilt berör föräldrars upplevelser av förhållandet till de socialarbetare de mött. Litteraturen som ligger till grund för studien består av nitton vetenskapliga artiklar och en rapport från sammanlagt åtta olika länder. Empirin sorterades genom en tematisk innehållsanalys och analyserades sedan utifrån ett maktperspektiv där fokus låg på relationell makt mellan socialarbetare och föräldrar och särskilt begreppen doxa och symbolisk makt. I resultatet framkom att föräldrar vars barn är placerade i samhällsvård vill vara så delaktiga som möjligt i planering av vården och vad som händer i barnets liv. Omhändertagandet kan leda till sorg-och krisreaktioner och att vara förälder på avstånd påverkar föräldrarnas identitetsuppfattning. Resultatet visar att föräldrarna upplever brist på insatser och att föräldrarna har en upplevelse av inte få uttrycka sig. Det finns alltid mycket makt närvarande när omhändertaganden sker. Förhållandet mellan socialarbetare och förälder formas av den ojämlika relation dem emellan där socialarbetaren besitter makt att både utöva kontroll och erbjuda hjälp.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectföräldersv
dc.subjectomhändertagandesv
dc.subjectsocial barnavårdsv
dc.subjectmaktsv
dc.titleHjälp eller kontroll? En kvalitativ litteraturstudie om hur maktförhållanden kommer till uttryck i studier som beaktar föräldrars upplevelser av att ha sina barn placerade i samhällsvårdsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record