GUPEA >
Faculty of Science / Naturvetenskapliga fakulteten >
Department of Conservation / Institutionen för kulturvård >
Research reports / Rapporter >

Mellan himmel och rum. Kunskapsläget om medeltida taklag i svenska kyrkor 2020.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/70281

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_70281_1.pdf49411KbAdobe PDF
View/Open
Title: Mellan himmel och rum. Kunskapsläget om medeltida taklag i svenska kyrkor 2020.
Authors: Gullbrandsson, Robin
Issue Date: 22-Dec-2021
Extent: 114
Publication type: report
Publisher: Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet/Västergötlands museum/Svenska kyrkan
Organization: Västergötlands museum
Keywords: kulturarv
kyrkohistoria
heritage
takkonstruktioner
träkonstruktioner
hantverk
hantverksvetenskap
Abstract: I denna rapport görs ett försök att översiktligt sammanfatta den kunskap vi genom de senaste tio årens inventeringsprojekt fått om Sveriges äldsta bevarade träkonstruktioner, de medeltida taklagen i våra kyrkor. Resultaten av de hittills genomförda stiftsprojekten ställs mot äldre och nyare forskning från Skandinavien och övriga Europa.
ISBN: 978-91-983974-8-2 (PDF)
URI: http://hdl.handle.net/2077/70281
Appears in Collections:Research reports / Rapporter

 

 

© Göteborgs universitet 2011