GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Gothenburg Research Institute >
Research Report >

Konsumtionsrapporten 2021


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/70280

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_70280_1.pdf4707KbAdobe PDF
View/Open
Title: Konsumtionsrapporten 2021
Other Titles: Basfakta
Editors: Holmberg, Ulrika
Issue Date: 22-Dec-2021
Extent: 46s.
Publication type: report
Publisher: Handelshögskolan, Göteborgs universitet
Organization: Centrum för konsumtionsforskning
Abstract: I Konsumtionsrapporten 2021 sammanfattas och analyseras hushållens privata konsumtion i Sverige under 2020 och 2021. Här ges en helhetsbild av hushållens konsumtion, vilken baseras på statistik från framför allt Statistiska centralbyrån (SCB) och SOM-institutet vid Göteborgs universitet, men även från andra myndigheter och forskningsinstitut (exempelvis Postnord och HUI-Research). I rapporten analyseras privata konsumtionsutgifter, först med fokus på 2020 och jämförelser bakåt i tiden, däref... more
ISSN: 2002-8156
URI: http://hdl.handle.net/2077/70280
Appears in Collections:Research Report

 

 

© Göteborgs universitet 2011