GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Är karriärmöjligheter inom banksektorn lika oavsett bakgrund? En kvalitativ fallstudie om en Storbanks inkluderande mångfaldsarbete


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/70165

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_70165_1.pdf341KbAdobe PDF
View/Open
Title: Är karriärmöjligheter inom banksektorn lika oavsett bakgrund? En kvalitativ fallstudie om en Storbanks inkluderande mångfaldsarbete
Authors: Berg, Johanna
Öberg, Amanda
Issue Date: 24-Nov-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: Management & organisation
21:27
Keywords: chefskap/ledarskap
etnisk mångfald
utländsk bakgrund
inkludering
Abstract: Målet med Sveriges integrationspolitik är lika möjligheter och livschanser för alla i landet men samtidigt finns det tydliga exempel på när det är svårt för människor med utländsk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden. Tidigare forskning konstaterar att arbetsgivaren spelar en avgörande roll i integrationen och att organisationens ledare innehar en stor roll i mångfaldsarbetet. Vidare visar tidigare forskning också att diversifierade arbetsplatser sänder ut viktiga budskap till samhälle... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/70165
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011