Show simple item record

dc.contributor.authorStenhällen, Anna
dc.contributor.authorHolmqvist, Lina
dc.date.accessioned2021-11-24T13:36:12Z
dc.date.available2021-11-24T13:36:12Z
dc.date.issued2021-11-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/70158
dc.description.abstractUppsatsen ämnar att studera ledarskap och intern kommunikation kring en förändringsprocess ur ett medarbetarperspektiv. Organisationer kräver att genomgå förändringar för att kunna anpassa sig till vår dynamiska omvärld. Då konkurrensen bland organisationerna blir allt större krävs ständig anpassning för att bevara sina marknadsandelar. Under de senaste åren har medarbetarnas roll i organisationer blivit allt större. Syftet med studien är därför att få en fördjupad förståelse för hur den interna kommunikationen samt ledarskapet fungerar vid en förändring där medarbetarnas föreställningar sätts i fokus. Tidigare forskning har lagt stor fokus på att studera förändringsprocesser ur ett ledarperspektiv och därför kommer studien belysa medarbetarens perspektiv. Studiens frågeställning är att studera det samspel som finns mellan intern kommunikation samt ledarskap och hur bra en förändringsprocess bedrivs. Materialinsamlingen har skett via 13 intervjuer med medarbetare inom tre olika organisationer som de senaste åren har genomgått såväl stora som små förändringar. Det insamlade materialet kommer därefter att analyseras med hjälp utav studiens konceptuella modell som innehåller kommunikations-, ledarskaps- och förändringsteorier. Ledarskapsteorierna grundar sig främst i två typer av ledarskap, transformativt och transaktionellt ledarskap. Kommunikationsteorierna grundar sig i den klassiska kommunikationsmodellen samt Ruck & Welch modell. Förändringsarbetet kommer sedan att analyseras utifrån Kotters åttastegsmodell. Utifrån studiens analys framgår det att intern kommunikation och ledarskap är viktiga faktorer för en fungerande förändringsprocess. Medarbetarna värdesätter framförallt ledare som involverar sina medarbetare och låter de komma till tals. De anser att fysiska möten är det bästa tillvägagångssätten för en lyckad kommunikation vid förändringsarbeten. Anledningen till detta är att det ökar möjligheten till en öppen diskussion samt minskar risken för missförstånd. I slutsatsen konstateras att en förändringsprocess tar tid och att det finns många steg som måste uppfyllas innan man når det slutgiliga resultatet. Studien kommer också fram till att en ledare inte bara använder sig av en ledarstil, utan man kan se drag från både transformativt och transaktionellt ledarskap.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesManagement & organisationsv
dc.relation.ispartofseries21:34sv
dc.subjectintern kommunikationsv
dc.subjectledarskapsv
dc.subjectförändringsprocesssv
dc.subjectmedarbetaresv
dc.titleLedarskap och intern kommunikation under en förändringsprocess ur ett medarbetarperspektivsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record