GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper >

Folkhälsa och ekonomi i alkoholpolitiken


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/70101

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_70101_1.pdfKapitel260KbAdobe PDF
View/Open
Title: Folkhälsa och ekonomi i alkoholpolitiken
Authors: Karlsson, David
Holmberg, Sören
Weibull, Lennart
Issue Date: 2021
Publication type: report
Publisher: SOM-institutet, Göteborgs universitet
Organization: Göteborgs universitet
University of Gothenburg
Citation: Ingen anledning till oro (?). SOM-undersökningen 2020. SOM-rapport nr 78, 105–117
Keywords: alkohol
alkoholpolitik
opinionsforskning
folkhälsa
gårdsförsäljning
serveringstillstånd
URI: http://hdl.handle.net/2077/70101
Appears in Collections:Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper

 

 

© Göteborgs universitet 2011