GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Working papers >

Vägar till hållbar tillväxt – En förstudie om framtidens upplevelseindustri i Västsverige


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69929

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69929_3.pdf1188KbAdobe PDF
View/Open
Title: Vägar till hållbar tillväxt – En förstudie om framtidens upplevelseindustri i Västsverige
Authors: Bergström, Ola
Issue Date: Nov-2021
Extent: 56 sidor
Publication type: report
Organization: Företagsekonomiska institutionen
Series/Report no.: FE-reports
2021-422
Keywords: upplevelseindustri
turism
kultur
tillväxt
innovation
Abstract: Pandemin har haft dramatiska konsekvenser för alla näringar som förutsätter möten mellan människor, däribland besöksnäringen, handeln, idrottsrörelsen och stora delar av kul tursektorn. Gemensamt för dessa näringar är att de bygger på skapandet av upplevelser. Den ekonomiska aktiviteten inom upplevelseindustrin kan komma att ha svårt att återgå till samma nivå som tidigare. Det finns därför anledning att överväga vad som kan göras för att under stödja en långsiktigt hållbar tillväxt för up... more
ISSN: 1403-3704
URI: http://hdl.handle.net/2077/69929
Appears in Collections:Working papers

 

 

© Göteborgs universitet 2011