GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Master >

Hur ser offentligt anställda kommunikatörer på användandet av varumärken i offentlig sektor?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69913

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69913_1.pdf697KbAdobe PDF
View/Open
Title: Hur ser offentligt anställda kommunikatörer på användandet av varumärken i offentlig sektor?
Authors: Bylander Magnusson, Hampus
Issue Date: 2-Nov-2021
Degree: Student essay
Publication type: H2
Keywords: varumärken
demokratiska principer
Abstract: Syftet med denna studie är att få en bild över hur anställda kommunikatörer i offentliga organisationer ser på användandet av varumärken i offentlig sektor. Studien ska undersöka huruvida demokratiska principer kan vara hotade av kapitaliska principer som utgör grunden i varumärkesarbete. Uppsatsens teoretiska ramverk berör hur olika rationalitetsprinciper styr organisationers kommunikation. Principerna ser på kommunikation utifrån olika premisser och syften. Genom att identifiera vilka princip... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69913
Appears in Collections:Master

 

 

© Göteborgs universitet 2011