GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Master >

Den interna kommunikationens dilemma: om att mäta, utvärdera och arbeta med intern kommunikation på en kommunal förvaltning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69876

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69876_1.pdf906KbAdobe PDF
View/Open
Title: Den interna kommunikationens dilemma: om att mäta, utvärdera och arbeta med intern kommunikation på en kommunal förvaltning
Authors: Löfgren, Johannes
Issue Date: 27-Oct-2021
Degree: Student essay
Publication type: H2
Keywords: utvärdering
mätning
intern kommunikation
uppföljning
kretslopp och vatten
HR
kommunikatör
strategisk
operativ
Abstract: Syftet med studien är att undersöka hur Kretslopp och vatten arbetar med den interna kommunikationen, och hur de mäter den interna kommunikationen. Detta görs genom att intervjua valda chefer och medarbetare från HR- avdelningen och kommunikationsstaben på Kretslopp och vatten. I uppsatsen presenteras ett teoretiskt ramverk som innehåller strategisk intern- kommunikation och utvärderingsteori. Tanken bakom ramverket är att det kapslar in centrala idéer och element om intern kommunikation och ut... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69876
Appears in Collections:Master

 

 

© Göteborgs universitet 2011