GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Master >

Den omvända bristen: en studie om synen på forskningskommunikation bland forskare vid Göteborgs universitet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69869

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69869_1.pdf871KbAdobe PDF
View/Open
Title: Den omvända bristen: en studie om synen på forskningskommunikation bland forskare vid Göteborgs universitet
Authors: Borgström, David
Issue Date: 27-Oct-2021
Degree: Student essay
Publication type: H2
Keywords: Forskningskommunikation
Bristmodellen
Tredje ordningens tänkande om forskningskommunikation
Forskare
Allmänhet
Abstract: Syftet med uppsatsen är att i en svensk kontext undersöka forskares syn på, attityder till, och upplevelser av forskningskommunikation (FK) inom ramen för samverkansuppgiften. Det teoretiska ramverket består av tre modeller (brist-, dialog- och deltagarmodellen), som beskriver tre olika synsätt på FK, samt två begreppsliga ramverk/metaperspektiv som beskriver relationen mellan modellerna; Irwins (2008) Tredje ordningens tänkande och Bucchis (2008) Tolkande ramverk. Kvalitativa semistrukturerad... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69869
Appears in Collections:Master

 

 

© Göteborgs universitet 2011