GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Cultural Sciences / Institutionen för kulturvetenskaper >
Kandidatuppsatser / Institutionen för kulturvetenskaper >

NU SKA DU DANSA OCH DET ÄR MED MIG En kvalitativ och feministisk diskursanalys av könskonstruktioner i svensk dansbandsmusik


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69860

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69860_1.pdfstudent essay493KbAdobe PDF
View/Open
Title: NU SKA DU DANSA OCH DET ÄR MED MIG En kvalitativ och feministisk diskursanalys av könskonstruktioner i svensk dansbandsmusik
Authors: Borg, Jonathan
Issue Date: 25-Oct-2021
Degree: Student essay
Keywords: dansband
kön
genus
femininitet
maskulinitet
hegemoni
dikotomi
stereotyper
fulkultur
arbetarklass
performativitet
heteronormativitet
musik
låt
diskurs
diskursanalys
Abstract: I denna uppsats har jag undersökt sex dansbandslåtar från 1970-talet ur ett genusvetenskapligt perspektiv. Med hjälp av diskursanalytisk metod samt teoretiska perspektiv och begrepp såsom performativitet, poststrukturalism och hegemonisk maskulinitet har jag studerat hur könskonstruktioner och diskurser görs och uttrycks i låttexter. Den forskning jag använder visar hur dansbandsmusik faller under kategorin fulkultur och jag för diskussioner om vad som anses vara bra eller dålig musiksmak utifrå... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69860
Appears in Collections:Kandidatuppsatser / Institutionen för kulturvetenskaper

 

 

© Göteborgs universitet 2011