GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education, communication and learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) >
Masteruppsatser (IPKL) >

”…i Sverige finns det ingen likvärdighet…” En studie om huvudmannens uppdrag att erbjuda barn en likvärdig förskola av hög kvalitet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69839

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69839_1.pdf418KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”…i Sverige finns det ingen likvärdighet…” En studie om huvudmannens uppdrag att erbjuda barn en likvärdig förskola av hög kvalitet
Authors: Lilja, Astrid
Issue Date: 22-Oct-2021
Degree: Student essay
Keywords: Skolhuvudman
Förskola
Likvärdig
Huvudman
Kvalitet
Abstract: Förskolans samhällsviktiga funktion i förhållande till barns rätt till utbildning har expanderat och det kompensatoriska uppdraget fått en större betydelse i förhållande till att förskolan har möjligheter att verka mot social ojämlikhet. Den här studien syftar till att beskriva hur huvudmannen arbetar för att skapa förutsättningar för barn att få tillgång till en likvärdig förskola av hög kvalitet. Studien strävar också mot att belysa hur huvudmannens arbete med kvalitet och likvärdighet påverka... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69839
Appears in Collections:Masteruppsatser (IPKL)

 

 

© Göteborgs universitet 2011