GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Philosophy,Lingustics and Theory of Science / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >
Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori >

Och ytterst vill jag att du skall utvecklas: en fallstudie om empati och ledarskapskommunikation


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69820

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69820_1.pdf603KbAdobe PDF
View/Open
Title: Och ytterst vill jag att du skall utvecklas: en fallstudie om empati och ledarskapskommunikation
Authors: Dentén, Yrla
Issue Date: 20-Oct-2021
Degree: Student essay
Keywords: Ledarskap
Ledarskapskommunikation
Organisationsteori
Empatiteori
Abstract: Studiens syfte är att undersöka och analysera hur chefer inom en stor offentlig organisation förhåller sig till begreppet empati i sitt ledarskap och i sin kommunikation. Studien syftar därigenom till att ge en fördjupad förståelse för hur ett empatiskt perspektiv kan bidra till effektivitet i chefskommunikationen på ett positivt sätt. Vilka faktorer som bidrar till en empatisk ledarskapskommunikation och hur dessa kan utvecklas ytterligare kommer också att tangeras. Med analysen vill jag u... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69820
Appears in Collections:Magisteruppsatser/ Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

 

© Göteborgs universitet 2011