GUPEA >
Faculty of Social Science / Samhällsvetenskapliga fakulteten >
School of Public Administration / Förvaltningshögskolan >
Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper >

Varför får förändringsarbete inte fäste? En kritisk studie av Världskulturmuseernas arbete med hållbarhet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69780

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69780_1.pdf2497KbAdobe PDF
View/Open
Title: Varför får förändringsarbete inte fäste? En kritisk studie av Världskulturmuseernas arbete med hållbarhet
Authors: Månsson, Amelia
Issue Date: 2021
Extent: 76s
Publication type: report
Publisher: School of Public Administration/Förvaltningshögskolan
Organization: Göteborgs universitet
University of Gothenburg
Series/Report no.: Förvaltningshögskolans rapporter
160
Keywords: offentlig förvaltning
förändringsarbete
hållbarhet
organisationsförändring
Abstract: Organisationsförändringar har beforskats sedan länge och det finns många modeller och anvisningar för framgångsrik förändring. Trots detta beräknas så många som tre fjärdedelar av alla förändringsförsök inte uppnå sina mål, de får helt enkelt inte fäste. Syftet med denna rapport är därför att bidra till ökad förståelse om varför förändringsarbete inte får fäste. Genom ett kritiskt förhållningssätt ifrågasätts etablerade antaganden och teoribildningar som förändringsforskningen vilar på. Där tidi... more
ISSN: 1401-7199
URI: http://hdl.handle.net/2077/69780
Appears in Collections:Reports and Working papers / Rapporter och arbetspapper

 

 

© Göteborgs universitet 2011