GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education, communication and learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) >
Magisteruppsatser (IPKL) >

BARNS PERSPEKTIV OCH BARNSYN I FORSKNING OM ARBETE MED DIGITALA VERKTYG I FÖRSKOLAN – en systematisk forskningsöversikt


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69736

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69736_1.pdf516KbAdobe PDF
View/Open
Title: BARNS PERSPEKTIV OCH BARNSYN I FORSKNING OM ARBETE MED DIGITALA VERKTYG I FÖRSKOLAN – en systematisk forskningsöversikt
Authors: Tunberg, Anneli
Issue Date: 30-Sep-2021
Degree: Student Essay
Student Essay
Keywords: barns perspektiv
barnsyn
digitala verktyg
Förskola
Abstract: Barns delaktighet är ett område som lyfts som relevant både i förskolans läroplan och FN:s barnkonvention. För att nå barns delaktighet krävs att barns perspektiv beaktas, det vill säga att vuxna tar hänsyn till barns åsikter och tankar. I takt med samhällets digitalisering framhävs också vikten av arbete med digitala verktyg i olika nationella och internationella styrdokument. Syftet med denna forskningsöversikt är att kritiskt granska hur barns perspektiv kommer till uttryck i forskning om dig... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69736
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPKL)

 

 

© Göteborgs universitet 2011