GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
JMG - Department of Journalism, Media and Communication / Institutionen för journalistik, medier och kommunikation >
Kandidatuppsatser >

“MAN VILL JU BYGGA UPP ETT SAMHÄLLE DÄR KVINNORS KROPP INTE ÄR NÅGOT SOM GÅR ATT KÖPA, MEN SEN FORTSÄTTER DE GÖRA DET MER NORMALT ATT SÄLJA BILDER AV SIN KROPP” - En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors resonemang kring OnlyFans-främjande innehåll i sociala medier


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69733

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69733_1.pdf354KbAdobe PDF
View/Open
Title: “MAN VILL JU BYGGA UPP ETT SAMHÄLLE DÄR KVINNORS KROPP INTE ÄR NÅGOT SOM GÅR ATT KÖPA, MEN SEN FORTSÄTTER DE GÖRA DET MER NORMALT ATT SÄLJA BILDER AV SIN KROPP” - En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors resonemang kring OnlyFans-främjande innehåll i sociala medier
Authors: Bergroth, Katarina
Issue Date: 30-Sep-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: 1165
Keywords: OnlyFans, femininitet, autenticitet, intimitet, normativ femininitet, användargenererad pornografi, pornografi, relationsskapande i sociala medier.
Abstract: Syfte: Att analysera hur svenska kvinnor inom åldrarna 18-24 resonerar kring OnlyFans-främjande innehåll som kvinnliga OnlyFans-kreatörer förmedlar via sina andra sociala medie-kanaler. Teori: Normativ femininitet, Relationsskapande i sociala medier. Metod: Kvalitativa intervjustudier med exempel-material. Material: Fem stycken intervjuer med kvinnor mellan 18-24 år. Resultat: Studien visar att samtliga respondenter har bildat sig en god uppfattning om plattformen i diverse olika sam... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69733
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011