GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Research reports / Department of Business Administration >

Försäkringsbolaget i de digitala ekosystemen – nya former av intermediering


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69707

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69707_1.pdf8074KbAdobe PDF
View/Open
Title: Försäkringsbolaget i de digitala ekosystemen – nya former av intermediering
Authors: Hagberg, Johan
Carlsson Hauff, Jeanette
Elliot, Viktor
Magnusson, Johan
Nilsson, Jonas
Issue Date: 23-Sep-2021
Publication type: report
Keywords: digitala ekosystem
digitalisering, försäkring
informationsasymmetri
integritet
intermediering
Abstract: Rapporten redovisar resultat från projektet Försäkringsbolaget i de digitala ekosystemen – nya former av intermediering. Projektets syfte har varit att belysa hur framväxande digitala ekosystem inverkar på försäkringsbranschens funktion som intermediär med specifikt fokus på 1) hur olika digitala ekosystem är utformade och vilka implikationer det har för intermediering av försäkringar, 2) hur tillgången till data i digitala ekosystem kommer att påverka försäkringsbolagets prissättning ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69707
Appears in Collections:Research reports / Department of Business Administration

 

 

© Göteborgs universitet 2011