GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education, communication and learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) >
Magisteruppsatser (IPKL) >

FULL SERVICE COMMUNITY SCHOOLS - En litteraturöversikt om att organisera (vissa) barns och ungas tid mot anställningsbarhet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69702

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69702_1.pdf484KbAdobe PDF
View/Open
Title: FULL SERVICE COMMUNITY SCHOOLS - En litteraturöversikt om att organisera (vissa) barns och ungas tid mot anställningsbarhet
Authors: Fransson, Helene
Issue Date: 24-Sep-2021
Degree: Student essay
Keywords: litteraturöversikt
full service community school
anställningsbarhet
Skola som arena
samverkan
marknadsorientering
Abstract: Det övergripande syftet med litteraturöversikten är att studera vilket problem den tidigare forskningen ser Full Service Community Schools (FSCS) som en lösning på. I både Europa och USA är FSCS en vanlig modell för samverkansprojekt mellan skola och offentliga, privata och idéburna organisationer. Under senare år har denna typ av modell börjat användas mer frekvent i socialt utsatta områden i Sverige. Detta som en lösning på de sociala problem områdena förknippas med. I analysen av den tidigare... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69702
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPKL)

 

 

© Göteborgs universitet 2011