GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of education, communication and learning / Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) >
Magisteruppsatser (IPKL) >

Barn och ungas möjligheter till sexuell identitetsutveckling En litteraturöversikt om problem, lösningar och subjektspositioner i forskning om sexualitetsundervisning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69682

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69682_1.pdf398KbAdobe PDF
View/Open
Title: Barn och ungas möjligheter till sexuell identitetsutveckling En litteraturöversikt om problem, lösningar och subjektspositioner i forskning om sexualitetsundervisning
Authors: Lerman, Frida
Issue Date: 22-Sep-2021
Degree: Student Essay
Student Essay
Keywords: subjektspositioner
sexualundervisning
sexualitetsundervisning
diskurs
läroplan
barnsyn
barns rättigheter
Abstract: Föreliggande uppsats ämnar synliggöra hur forskning konstituerar problem och lösningar, producerar subjektspositioner samt undervisningsmodeller som anses kvalitativa inom sexualitetsundervisning. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tidigare forskning (publicerade mellan 2000 – 2021) om policyförändringar inom sexualitetsundervisning konstituerat problem och lösningar för sexualitetsundervisningen. Vidare undersöker jag hur de förslag som lyfts fram som kvalitetsförbättrande för sexualitet... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69682
Appears in Collections:Magisteruppsatser (IPKL)

 

 

© Göteborgs universitet 2011