GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Magisteruppsatser >

Att lagstifta eller inte lagstifta - En systematiserande kvalitativ textanalys om varför Sverige fortfarande inte har lagstiftat mot könsdiskriminerande reklam.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69655

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69655_1.pdfStudent Essay777KbAdobe PDF
View/Open
Title: Att lagstifta eller inte lagstifta - En systematiserande kvalitativ textanalys om varför Sverige fortfarande inte har lagstiftat mot könsdiskriminerande reklam.
Authors: Oellig, Johanna
Issue Date: 17-Sep-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: 2021:168
Keywords: Könsdiskriminerande reklam
Marknadsföring
Yttrandefrihet
Behov
Skyddsintressen
Jämställdhet
Genusrättsvetenskaplig teori
Normativ inkoherens
Abstract: Debatten om en eventuell lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam är ett återkommande fenomen i det svenska samhället eftersom ingen befintlig lag är i skrivande stund tillämplig för att reglera frågan. Åtskilliga motioner har argumenterat för en lagstiftning, varav den senaste från 2017. Ett antal statliga utredningar har även undersökt frågan om en eventuell lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Men en lagstiftning har ännu inte kommit till stånd. Det främst förekommande argumentet ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69655
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011