GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Law / Juridiska institutionen >
Magisteruppsatser >

I gränslandet mellan juridik och moral - en abstrakt tillämpning av pactum på avtal om surrogatmödraskap


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69654

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69654_1.pdfStudent Essay1032KbAdobe PDF
View/Open
Title: I gränslandet mellan juridik och moral - en abstrakt tillämpning av pactum på avtal om surrogatmödraskap
Authors: Andersson, Sandra
Issue Date: 17-Sep-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: 2021:167
Keywords: Avtalsrätt
Avtal i strid med goda seder
Familjerätt
Moralisk otillbörlighet
Osedliga avtal
Pactum turpe
Surrogatavtal
Surrogatmödraskap
Abstract: Surrogatmödraskap är en omdebatterad form av assisterad befruktning, så väl i rättsliga som i utomrättsliga diskussioner. Medan vissa anser att surrogatmödraskap kan vara en fungerande lösning för personer som lider av ofrivillig barnslöhet, menar andra att arrangemanget är moraliskt oförsvarligt och därför någonting som samhället borde ta avstånd från. I dagsläget är det inte möjligt att få hjälp av den svenska hälso- och sjukvården att genomföra ett surrogatarrangemang. Samtidigt är surrogatmö... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69654
Appears in Collections:Magisteruppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011