GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Political Science / Statsvetenskapliga institutionen >
Kandidatuppsatser/Bachelor theses >

De okorrupta kvinnorna? En kvantitativ studie om kvinnors politiska representation och dess påverkan på korruption i svenska kommuner


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69642

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69642_1.pdf413KbAdobe PDF
View/Open
Title: De okorrupta kvinnorna? En kvantitativ studie om kvinnors politiska representation och dess påverkan på korruption i svenska kommuner
Authors: Ekmekci, Goran
Issue Date: 15-Sep-2021
Degree: Student essay
Keywords: Kvinnlig representation
korruption
svenska kommuner
subnationell nivå
Abstract: Den här uppsatsen undersöker om graden av den kvinnliga politiska representation påverkar korruptionsnivån på kommunal nivå i Sverige. Det har genomförts statistiska analyser med data från QoG-institutets dataset (Dahlström, Carl och Maria Tyrberg 2016) som berör Sverige 290 kommuner med variabler gällande korruption och andelen kvinnor i kommunfullmäktige. Tidigare forskning har varit oeniga om andelen kvinnor inom politiken bidrar till lägre nivåer av korruption eller om det är en effekt av ba... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69642
Appears in Collections:Kandidatuppsatser/Bachelor theses

 

 

© Göteborgs universitet 2011