GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Political Science / Statsvetenskapliga institutionen >
Kandidatuppsatser/Bachelor theses >

RISKUTSATTHET, ERFARENHET AV EXTREMVÄDER OCH ANPASSNING En kvantitativ undersökning av svenska kommuners arbete med klimatanpassning


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69641

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69641_1.pdf603KbAdobe PDF
View/Open
Title: RISKUTSATTHET, ERFARENHET AV EXTREMVÄDER OCH ANPASSNING En kvantitativ undersökning av svenska kommuners arbete med klimatanpassning
Authors: Länje, Jakob
Issue Date: 15-Sep-2021
Degree: Student essay
Keywords: Riskutsatthet
klimatanpassning
extremväder
översvämningsdirektivet
Abstract: Denna uppsats undersöker sambandet mellan riskutsatthet och arbete med klimatanpassning i svenska kommuner. I en enkätundersökning till Sveriges kommuner har IVL Svenska Miljöinstitutet frågat hur kommunerna arbetar med klimatanpassning, och utifrån detta skapat ett poängindex där kommunernas klimatanpassningsarbete rankas. Detta jämförs i denna uppsats med vilka kommuner som är utpekade för översvämningsrisk i Sverige, i enlighet med Översvämningsdirektivet (2007/60/EG). Tidigare forskning har ... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69641
Appears in Collections:Kandidatuppsatser/Bachelor theses

 

 

© Göteborgs universitet 2011