GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

Direktiv 2014/95/EU:s påverkan på rapportering av social hållbarhet


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/69596

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_69596_1.pdfbachelor thesis1079KbAdobe PDF
View/Open
Title: Direktiv 2014/95/EU:s påverkan på rapportering av social hållbarhet
Authors: von Feilitzen, Nora
Högberg, Jamie
Issue Date: 13-Sep-2021
Degree: Student essay
Series/Report no.: Redovisning
20/21:33
Keywords: GRI
CSR
Transparens
EU-direktiv
Direktiv 2014/95/EU
Abstract: Bakgrund och problem: Direktivets krav på företag att upprätta hållbarhetsredovisning tillkom för att handskas med hållbarhetsrapporteringens brister. Denna studie vill undersöka hur direktivet påverkar den sociala hållbarhetsrapporteringen. Hållbarhet har blivit allt viktigare för företagens intressenter, som efterfrågar standardiserade och transparenta rapporter. Direktiv 2014/95/EU lanserades för att bemöta efterfrågan utan att sätta upp ett tydligt ramverk för hur detta ska uppnås. Syf... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/69596
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011